lợp ngói màu đúng kỹ thuật

Tư vấn lợp ngói màu đúng kỹ thuật

Tư vấn lợp ngói màu đúng kỹ thuật

Nếu mái bằng bê tông thì khoảng cách sẽ lớn hơn nhưng cũng không được vượt quá 260mm cho ngói sóng nhỏ, ngói sóng lớn và không vượt quá 300mm cho ngói giả đá. Xưa nay, ngói lợp nhà là