tư vấn thiết kế cầu thang

Kích thước chuẩn khi thiết kế cầu thang

Kích thước chuẩn khi thiết kế cầu thang

Kinh nghiệm cho thấy, tất cả các bậc cần có độ cao ngang nhau. Còn nếu các bậc cao, thấp khác nhau sẽ phá vỡ nhịp bước đều, khiến bạn hụt chân. Nếu cầu thang thiết kế không đảm bảo